Tin hoạt động
 
Chi phí tư vấn và chi phí khác của dự án BT
12/23/16 8:44 AM

Ngày 20/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2856/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về chi phí tư vấn và chi phí khác của dự án BT.

Theo đó, chi phí giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Theo đó chi phí giám sát thi công xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu được duyệt.

Nhà đầu tư được điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư nếu không vượt tổng vốn đầu tư của dự án được phê duyệt.

Chi phí nén tĩnh cọc, chi phí bảo hiểm công trình được tính trong tổng mức đầu tư. Việc bổ sung tổng mức đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2856/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2856-BXD-KTXD_20122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE