Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.
1/25/18 3:39 PM

Bộ Xây dựng vừa có công văn 193/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế; tỉnh Lâm Đồng; Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

Bộ Xây dựng đã trình và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ - CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 193/BXD-TTr. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE