Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Nam Định
1/5/18 2:37 PM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 35/BXD-GĐ gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh: “Đề nghị bổ sung công trình tôn giáo, tín ngưỡng vào danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Vì công trình tôn giáo, tín ngưỡng là nơi tập trung đông người, đòi hỏi mức độ an toàn cao, nếu xảy ra mất an toàn sẽ gây hậu quả nặng nề”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 

1. Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến phân loại, phân cấp công trình xây dựng: Hướng dẫn Điều 5 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP đã quy định về phân các loại công trình xây dựng dựa trên công năng sử dụng và đưa ra nguyên tắc phân cấp công trình xây dựng. Thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng, hướng dẫn Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp công trình đã làm rõ việc áp dụng cấp công trình nhằm phân cấp thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và giải quyết nhiều vướng mắc trong thực tiễn về cách xác định cấp công trình phục vụ các mục đích khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Phần lớn các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đều là các công trình có đặc điểm kết cấu, kỹ thuật thi công không phức tạp, chỉ có một số ít công trình tập trung đông người hành lễ bên trong công trình (nhà thờ, chùa lớn) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cộng đồng nếu xảy ra sự cố. Hơn nữa, trong thời gian biên soạn dự thảo Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình (Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), Bộ Xây dựng đã gửi dự thảo xin ý kiến và được sự đồng thuận của tất cả các Bộ (trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiệp hội tư vấn, hiệp hội nhà thầu,… trong cả nước đối với danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

3. Giải pháp: Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu ý kiến của Cử tri tỉnh Nam Định để nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý chất lượng và an toàn đối với công trình xây dựng nói chung, trong đó có công trình tôn giáo, tín ngưỡng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 35/BXD-GĐ. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_35-BXD-GD_05012018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE