Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
9/5/17 12:33 PM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiến nghị: “Việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và nhiều địa phương hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc khi giải quyết chế độ đối với những trường hợp là đối tượng thụ hưởng đã hoàn thành việc xây, sửa nhà nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ xây, sửa nhà đã chết. Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách đối với nhóm đối tượng này cho phù hợp, không để các gia đình chính sách, người có công phải chịu thiệt thòi". (Câu số 4).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2064/BXD-QLN trả lời như sau:

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ đã có chủ trương giải quyết đối với một số vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện như kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017.

b) Trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

c) Trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ; đồng thời báo cáo kết quả hỗ trợ về Bộ Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2064/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE