Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
8/29/17 4:38 PM

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi, điều chỉnh Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, theo hướng quy định đối với các công trình nhà ở cao từ 03 tầng trở lên bắt buộc phải thẩm định hồ sơ thiết kế trước khi cấp GPXD. Bởi vì căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BXD việc thiết kế các nhà ở từ 7 tầng trở lên phải được Sở Xây dựng thẩm định. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều địa phương có rất nhiều các công trình nhà ở từ 06 tầng trở xuống (theo quy định không thuộc diện phải trình thẩm định hồ sơ thiết kế), sau đó chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở sang hình thức kinh doanh. Khi đó, các công trình này trở thành công trình công cộng, có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nhưng chưa được thẩm định theo quy định”(câu số 3).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1895/BXD-GĐ trả lời như sau:

1. Căn cứ Khoản 29 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Mục I.1 Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc đối tượng phải được Sở quản lý xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán.

2. Trong trường hợp chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở sang mục đích kinh doanh, công năng và tính chất chịu lực của công trình đã thay đổi. Để đảm bảo an toàn cho công trình, chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành về đáp ứng khả năng chịu lực, an toàn vận hành, phòng cháy, chữa cháy, môi trường,… áp dụng cho loại và cấp công trình tương ứng công năng mới theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

3. Để tăng cường quản lý đảm bảo an toàn công trình, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nhà ở riêng lẻ đúng mục đích trong Giấy phép xây dựng đã cấp, đặc biệt là sau khi công trình đã được đưa vào sử dụng; có biện pháp xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1895/BXD-GĐ. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE