Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
2/15/17 3:02 PM

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 240/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để các Bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy hoạch và di dời các trường đại học, bệnh viện, cơ sở sản xuất ra ngoài khu vực nội thành, hạn chế việc xây dựng khu chung cư ở khu vực nội thành”. 

Trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện chủ trương di dời bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nội thành ra khu vực ngoại thành chưa bảo đảm tiến độ do:

- Các quy hoạch chuyên ngành (y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) chưa được hoàn thành nên chưa có cơ sở xây dựng danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời các công trình trên ra khỏi nội đô theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015.

- Nguồn vốn thực hiện cho công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí, chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng (các cơ chế, chính sách sử dụng quỹ đất của trụ sở sau khi di dời; hình thức huy động nguồn lực đầu tư; sự phối hợp các bên có liên quan).

- Chủ đầu tư công trình không tuân thủ đúng giấy phép xây dựng được cấp; các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật không cương quyết và không áp dụng biện pháp hữu hiệu khi Chủ đầu tư thực hiện không đúng Giấy phép xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 240/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE