Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
6/21/16 7:00 AM

Ngày 21/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1226/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (trong đó hướng dẫn công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với từng loại đồ án quy hoạch); Ban hành văn bản hướng dẫn về nội dung, thành phần hồ sơ đối với quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù”.

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 06/5/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2015. Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; đang dự thảo 03 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 44/2015/NĐ-CP gồm:

+ (1) Thông tư quy định hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6/2016);

+ (2) Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

+ (3) Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn;

Hiện nay, dự thảo hai Thông tư (2),(3) đang được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng. Dự kiến Bộ Xây dựng sẽ ban hành hai Thông tư trên trong quý III năm 2016.

Công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với từng loại đồ án quy hoạch đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015. Do đó Bộ Xây dựng không dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư để tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1226/BXD-QHKT.

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE