Tin cải cách hành chính
 
Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt gần 98%
11/22/17 1:58 PM

Theo UBND TP. Hà Nội, tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt 97,33% trong toàn Thành phố, trong đó: Sở, cơ quan tương đương Sở là: 99,98%, UBND cấp huyện đạt: 95%, UBND cấp xã đạt: 97%.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2017, UBND Thành phố đã ban hành 36 Quyết định công bố TTHC ở các lĩnh vực: môi trường, đất đai, khoáng sản, công thương, giáo dục, y tế, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch, y tế...

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là 1.856 TTHC, trong đó: Sở, cơ quan tương đương Sở là: 1.407 thủ tục, cấp huyện là: 300 thủ tục, cấp xã là: 149 thủ tục.

Ngoài các tiêu chí về ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Nội vụ, Thành phố cũng đưa ra các tiêu chí về việc không có hồ sơ giải quyết quá hạn, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo lộ trình triển khai của Thành phố và mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt từ 90% trở lên. Tính đến nay, 22 sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố đang triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại...

Để tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết TTHC, Thành phố đẩy mạnh cả về số lượng, chất lượng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và cổng dịch vụ công trực tuyến. Thành phố đã hoàn thành vận hành chính thức 62 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đang vận hành thử nghiệm 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ban hành Kế hoạch triển khai mở rộng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cấp huyện, 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cấp xã ở lĩnh vực tư pháp tại 18 huyện, thị xã, 416 xã, thị trấn trực thuộc. Thành phố ban hành danh mục 375 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó có 306 dịch vụ công khối Sở, 44 dịch vụ công cấp huyện và 25 dịch vụ công cấp xã) triển khai trong năm 2017.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ TTHC. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao: 98,93% (trong đó: Sở, cơ quan tương đương Sở đạt tỷ lệ 98,39%, cấp huyện: 98,73%, cấp xã: 99,66%). Một số lĩnh vực hầu như không có hồ sơ quá hạn như: công thương, đăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin...


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE