Xây dựng nông thôn mới
 
Sơn Tây: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
7/11/18 4:54 PM

Từng bước phát triển thương hiệu gà mía Sơn Tây. Ảnh: Thành Nam

Là một trong những địa phương có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Sơn Tây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi triển khai Chương trình 02/CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, Sơn Tây đã chú trọng phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM một cách hiệu quả.

Trong thời gian qua, ngoài việc tập trung phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, Thị xã Sơn Tây xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2016 đến nay, Thị xã đã tiếp nhận và tổ chức xét duyệt cho 56 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, phê duyệt 13 dự án, đồng ý chủ trương 36 dự án. Đã chuyển đổi được 82,4ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng rau an toàn là 11,21ha; Diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả là 4,5ha; Diện tích chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi xa khu dân cư là 1,5ha; diện tích chuyển đổi sang hoa, cây cảnh là 15,5ha...

Về mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, Thị xã đã xây dựng được mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần PanFarm. Hiện nay, Công ty đang trồng dưa lưới, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, lợi nhuận hàng năm ước đạt 600 triệu đồng hay mô hình nuôi thỏ New Zeland tại xã Cổ Đông cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm...

Thị xã cũng đang từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu gà mía Sơn Tây và mô hình liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ gà mía của Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà mía Sơn Tây. Mô hình thực hiện các hoạt động sản xuất con giống, chăn nuôi gà thương phẩm, gà thịt sơ chế bao gói cấp đông đưa ra thị trường với sản lượng khoảng 90.000 con/năm, gà bố mẹ khoảng: 65.000 con/năm, gà thương phẩm khoảng 25.000 con/năm.

Nhờ những giải pháp về phát triển kinh tế, đến nay, thị xã Sơn Tây đã giảm 1,07% tổng số hộ nghèo. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 16,4 triệu đồng năm 2010 lên 35,8 triệu đồng năm 2017. Nông thôn không còn nhà dột nát, 95% các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang.

Cũng nhờ tập trung phát triển kinh tế nên đến hết năm 2017 toàn thị xã có 5/6 xã (chiếm 83,33%) đạt chuẩn NTM (Cổ Đông, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn), xã Kim Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đạt và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị

Đánh giá về công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, bà Nghiêm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Sơn Tây cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động chung về các quan điểm, chủ trương, chính sách, MTTQ còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa sức người, sức của, hiến đất mở đường làm phong trào nòng cốt trong cuộc vận động chương trình xây dựng NTM. Trong đó trọng tâm vào xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, đường làng, ngõ xóm.

Kết quả, tính từ năm 2016-2018, MTTQ Thị xã đã vận động các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp đóng góp công trình hiện vật và các hộ gia đình đóng góp hơn 41.000 ngày công, các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ 1,125 tỷ đồng tiền mặt, đặc biệt nhân dân hiến 26.109m2 đất.

Điển hình như người dân xã Sơn Đông hiến 856m2 đất mở rộng nghĩa trang, nhân dân thôn Đồi Vua hiến 1.500m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, đóng góp hơn 100 triệu tiền mặt để sửa chữa, tôn tạo các khu di tích. Xã Cổ Đông cũng vận động nhân dân hiến 2.000m2 đất nông nghiệp, 2.500m2 đất ở và 5.444 ngày công lao động. Ngoài ra, xã Thanh Mỹ huy động nhân dân hiến 700m2 đất để mở rộng đường, ngõ, với tổng là 8ha đất để làm đường nội đồng...

Cùng với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế nông thôn, MTTQ Thị xã còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hàng năm, MTTQ các cấp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tích cực phấn đấu và nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây cho biết, hiện nay, Thị xã đang vận động UBND 6 xã chủ động phối hợp, triển khai các mô hình khuyến nông đang cho thấy tín hiệu tích cực như sản xuất hoa Chi Mai thế trồng chậu; nuôi cá rô phi giống mới; chăn nuôi gà Mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học; trồng măng tây ứng dụng công nghệ tưới phun mưa…

Cùng với đó, sẽ tập trung phát triển thương hiệu gà Mía, tiến tới xây dựng thành công nhãn hiệu “Mật ong Kim Sơn”. Đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất, cần tranh thủ tối đa những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thành phố.

Đặc biệt, chú trọng việc xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE