Xây dựng nông thôn mới
 
Tây Nguyên có hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới
1/5/17 3:18 PM

Người dân huyện Krông Pác (Đác Lắc) tham gia làm đường giao thông nông thôn

Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã có hơn 100 xã và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, riêng tỉnh Lâm Đồng có 45 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới. 

Trong giai đoạn 2011 - 2016, các tỉnh Tây Nguyên đã huy động được hơn 90 nghìn tỷ đồng để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn của Trung ương hơn 2.295 tỷ đồng, số vốn còn lại huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, vốn tín dụng và đóng góp của nhân dân.

Các tỉnh đã bố trí nguồn vốn hợp lý, tăng cường nguồn lực giúp các xã gần đạt tiêu chí sớm về đích, các xã nghèo rút ngắn khoảng cách chênh lệch về cơ sở hạ tầng với các xã khác. Qua chương trình xây dựng nông thôn mới, có 1.044 mô hình sản xuất hiệu quả được xây dựng, trong đó có những mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu. Các văn bản hướng dẫn thực hiện và bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện đất rộng, người thưa của các tỉnh Tây Nguyên.


Theo Nhân dân điện tử
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE