Xây dựng nông thôn mới
 
Công nhận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới
12/29/16 1:43 PM

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; tiếp tục chỉ đạo thị xã Tân Uyên thực hiện có hiệu quả Đề án nâng chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn thị xã Tân Uyên đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người tại 6 xã NTM năm 2016 đạt 39,65 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 58 tuyến giao thông nông thôn được nâng cấp, xây dựng mới với chiều dài 84km, tổng kinh phí thực hiện hơn 55 tỷ đồng; hệ thống thủy lợi được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, 100% hộ trên địa bàn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, thị xã Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM theo hướng nâng cao các tiêu chí đã đạt được, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE