Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đề điều
5/10/18 4:32 PM

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa có công văn số 238/BQLDANN-KTTĐ ngày 11/4/2018 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến hướng dẫn về việc áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, công trình đê điều. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1061/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 trả lời như sau:

Đối với công trình đê điều, trường hợp nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện áp dụng của công tác cắm mốc tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng tương tự như nội dung công việc cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới quy hoạch mã hiệu CF.21100 theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng thì áp dụng định mức công tác này để lập dự toán khảo sát làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp không vận dụng được định mức thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa thực hiện việc lập định mức mới theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1061/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1061-BXD-KTXD_10052018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE