Phản hồi các kiến nghị
 
Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân người nước ngoài
5/10/18 3:59 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 59/BXD-HĐXD gửi Liên danh Hyundai E&C – Ghella về chứng chỉ hành nghề cho cá nhân người nước ngoài. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Trường hợp cá nhân tham gia thiết kế (không đảm nhiệm chức danh chủ trì, chủ nhiệm) thì không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài không có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, khi có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 59/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_59-BXD-HDXD_09052018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE