Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình Bệnh viện Nhi đồng 1 - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
1/5/18 3:55 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-KHCN gửi Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

Sau khi nhận được công văn số 1359/BVNĐ1 ngày 15/12/2017 của Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) và Công văn số 2596/ĐTTC-ĐT ngày 07/12/2017 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 06:2010/BXD) về An toàn cháy cho nhà và công trình, chiều cao tối đa của công trình bệnh viện được phép xây dựng là 9 tầng (Phụ lục H – Bảng H4). Chủ đầu tư đã nghiên cứu lập thiết kế Bệnh viện Nhi đồng 1 xây dựng tại số 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm 02 khối nhà:

- Khối 1: Khu khám và điều trị dịch vụ của Bệnh viện Nhi đồng 1, thiết kế 12 tầng đã được nghiên cứu lập luận chứng giải pháp bổ sung để bố trí công năng công trình bệnh viện và thiết kế các giải pháp bổ sung về PCCC cho công trình. Luận chứng kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 6805/PCCC&CNCH-P6 ngày 03/11/2017.

- Khối 2: Trung tâm chuyên sâu và phẫu thuật can thiệp tim mạch trẻ em, với thiết kế 12 tầng đã được nghiên cứu lập luận chứng giải pháp bổ sung để bố trí công năng công trình bệnh viện và thiết kế các giải pháp bổ sung về PCCC cho công trình. Luận chứng kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 7490/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/12/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý giảm bớt yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục H – Bảng H4) để sử dụng công trình Bệnh viện Nhi đồng 1 theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC về kiến trúc, ngăn cháy lan, thiết kế hệ thống PCCC, trang bị phương tiện PCCC và CNCH, hệ thống điện đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời, lưu ý tại các Văn bản 6805/PCCC&CNCH-P6 ngày 03/11/2017 và Văn bản số 7490/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/12/2017.

Lưu ý: công trình Bệnh viện nhi đồng 1 (Khối 1 và Khối 2) cao 12 tầng, phải thực hiện bố trí công năng như sau: Từ tầng 1 đến tầng 5 bố trí phòng giường bệnh cho trẻ em dưới 3 tuổi có người lớn đi kèm; từ tầng 5 đến tầng 9 bố trí các khoa khám, điều trị bệnh cho người có khả năng nhận thức và tự di chuyển (trẻ em dưới 7 tuổi bố trí từ tầng 2 trở xuống); từ tầng 10 đến tầng 12 là khu vực hành chính, kế hoạch, chống nhiễm, kho thiết bị và các phòng chức năng phục vụ cán bộ bệnh viện (không được bố trí khu vực điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 10/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_10-BXD-KHCN_04012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE