Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với Công ty TNHH Ruby Hotel
1/5/18 3:45 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Ruby Hotel về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty TNHH Ruby Hotel đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình Ruby Hotel, xây dựng tại 14 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 7243/PCCC&CNCH-P6 ngày 30/11/2016.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại Văn bản số 7243/PCCC&CNCH-P6.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Ruby Hotel tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 09/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_09-BXD-KHCN_04012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE