Phản hồi các kiến nghị
 
Vướng mắc thực hiện Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
10/2/17 4:27 PM

Ngày 02/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2309/BXD-KTXD gửi Liên danh Chosuk-Oikos về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

Theo đó, Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn được ký hợp đồng tháng 1/2013, vì vậy chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và văn bản hướng dẫn các luật. Theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 thì nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Khoản 25 Điều 3 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 quy định nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng.

Đối với Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Liên danh Chosuk-Oikos và các bên liên quan căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, quá trình lựa chọn nhà thầu, nội dung hợp đồng EPC Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được ký kết và các quy định nêu trên để xác định rõ vai trò của các nhà thầu.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2309/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2309-BXD-KTXD_02102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE