Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng định mức dự toán vận chuyển theo công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007
7/11/17 4:16 PM

Ngày 11/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1559/BXD-KTXD trả lời Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yên về áp dụng định mức dự toán vận chuyển theo công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007. 

1. Về nguyên tắc, chi phí vận chuyển vật liệu đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cấp đường vận chuyển, loại tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình.

2. Văn bản số 2946/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/11/2016 của Sở Xây dựng trả lời Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yên về áp dụng định mức dự toán vận chuyển theo công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 là phù hợp và đúng thẩm quyền.

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1559/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1559-BXD-KTXD_11072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE