Phản hồi các kiến nghị
 
Thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
7/11/17 3:10 PM

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với Hồ sơ mời thầu và pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. 

Tại công văn số 65/BXD-KTXD, ngày 11/7/2017 Bộ Xây dựng trả lời Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 như sau:

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với Hồ sơ mời thầu & pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng; việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các thỏa thuận của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp có phát sinh khác với thỏa thuận trong hợp đồng (các điều kiện thuận lợi và khó khăn) thì các bên trong hợp đồng thương thảo đảm bảo nguyên tắc không trái Hồ sơ mời thầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên trong hợp đồng, phù hợp với các văn bản quy định pháp luật đầu tư và xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 65/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_65-BXD-KTXD_11072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE