Phản hồi các kiến nghị
 
Thực hiện công tác kiểm định chất lượng đối với các công trình hàng không
5/16/17 10:11 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4552/BGTVT-CQLXD ngày 27/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đối với các công trình hàng không. Ngày 12/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1065/ BXD-GĐ trả lời như sau:

Công tác kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm đối chứng đã được quy định tại Điều 112 của Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Điều 29, Điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Thông tư hướng dẫn.

Các công trình hàng không là các công trình có tính chất đặc thù, ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt về chất lượng. Công tác kiểm định chất lượng công trình và thí nghiệm đối chứng là cần thiết, đặc biệt các hạng mục như: đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh... Vì vậy, việc triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng ngay từ khi bắt đầu triển khai các dự án sân, đường khu bay theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1065/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1065-BXD-GD_12052017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE