Phản hồi các kiến nghị
 
Quy định điều kiện năng lực chuyên môn của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện
5/12/17 2:39 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1601/UBND-NC ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định điều kiện năng lực chuyên môn của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện. Ngày 11/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1054/BXD-HĐXD trả lời như sau :

1. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là người đứng đầu, đại diện theo pháp luật của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực; là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện do người quyết định thành lập Ban quản lý dự án (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) bổ nhiệm, miễn nhiệm theo yêu cầu vị trí việc làm và các quy định pháp luật liên quan.

2. Giám đốc quản lý dự án là người được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực bổ nhiệm, miễn nhiệm để trực tiếp điều hành quản lý thực hiện dự án được giao. Giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017).

Yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng nói trên chỉ áp dụng cho vị trí Giám đốc quản lý dự án, không áp dụng cho vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có thể tham khảo thêm quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Phụ lục I Thông tư số 16/2016/TT-BXD để bổ nhiệm, tổ chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cho phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1054/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1054-BXD-HDXD_11052017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE