Phản hồi các kiến nghị
 
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
4/19/17 3:54 PM

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 08/BQL ngày 7/3/2017 của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng – UBND huyện Nghĩa Hành về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 864/BXD-KTXD trả lời như sau: 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng như nêu tại văn bản số 08/BQL, khi thiết kế công trình giao thông, chi phí tư vấn thiết kế xác định như Bảng số 10 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 864/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_864-BXD-KTXD_18042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE