Phản hồi các kiến nghị
 
Thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC
3/17/17 10:19 AM

Ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 540/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC. 

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA, hợp đồng EPC số 668/HANICHEMCO-WEC-CMC-CECO ký ngày 06/10/2010 giữa Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc và liên danh nhà thầu: Công ty hữu hạn cổ phần hóa học kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc), Công ty xuất nhập khẩu máy móc Trung Quốc và Công ty cổ phần thiết kế hóa chất Việt Nam là hợp đồng trọn gói.

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong phạm vi công việc và các thỏa thuận đã được các bên thống nhất trong hợp đồng.

Như vậy, đối với các trường hợp cụ thể Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc nêu tại văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA, nếu quá trình triển khai thực hiện hợp đồng EPC không thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận trong hợp đồng, thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC trọn gói thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký; trường hợp có thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận khác thì các bên phải thương thảo, đàm phán để điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Việc tính và nộp thuế đối với các chi phí trong hợp đồng thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế và hướng dẫn của Bộ Tài chính.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 540/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_540-BXD-KTXD_16032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE