Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
3/3/17 9:24 AM

Ngày 03/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD hướng dẫn Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. 

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD, lãi vay trong thời gian xây dựng thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư của Dự án. Chi phí ứng vốn từ quỹ phát triển đất đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực đất đấu giá tương tự lãi vay trong thời gian xây dựng và được tính vào trong tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm cả dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 23/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_23-BXD-KTXD_03032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE