Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn LICOGI xác định hạng mục chi phí trong chi phí xây dựng công trình và định mức chi phí tư vấn giám sát và thiết kế
2/15/17 3:31 PM

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 228/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn LICOGI xác định hạng mục chi phí trong chi phí xây dựng công trình và định mức chi phí tư vấn giám sát và thiết kế. 

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì các hạng mục chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình (nếu có) sẽ được tính vào hạng mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình và không nằm trong hạng mục chi phí xây dựng.

Việc xác định dự toán chi phí tư vấn giám sát và thiết kế áp dụng các quy định trong Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn. Theo đó, chi phí tư vấn giám sát và thiết kế sẽ không bao gồm chi phí thi công xây dựng mặt đường và vỉa hè vì đây là các hạng mục chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình và được tính trong hạng mục chi phí khác.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 228/BXD-KTXD


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE