Phản hồi các kiến nghị
 
Thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng
2/15/17 12:00 PM

Ngày 14/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 219/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng.

Theo đó, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thiết kế công trình xây dựng. Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí khảo sát là một nội dung chi phí của dự toán xây dựng công trình, Cơ quan chuyên môn có thể ủy quyền cho chủ đầu tư thẩm định dự toán khảo sát xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 219/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_219-BXD-KTXD_14022017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE