Phản hồi các kiến nghị
 
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
1/9/17 9:42 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Về công tác cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: Trong khi pháp luật đang được điều chỉnh, làm rõ thêm về các điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lại nội dung đề xuất này như sau:

“Đối với công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) của tổ chức, cá nhân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử dụng gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy, nổ; các công trình theo quy định phải di dời ra khỏi khu dân cư)”.

2. Về quy mô công trình và đối tượng được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trong từng khu vực:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 là “Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định …”. Do đó quy mô của công trình được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có liên quan đến tuổi thọ công trình và kế hoạch thu hồi đất xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định.

Các đối tượng công trình cụ thể được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn khi đã có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điểm 1 nêu trên và phải tuân thủ các quy định khác về giấy phép xây dựng có thời hạn tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 34/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_34-BXD-HDXD_06012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE