Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xác định thời điểm bù giá nhân công trong hợp đồng xây dựng
1/9/17 9:33 AM

Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-KTXD hướng dẫn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xác định thời điểm bù giá nhân công trong hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng căn cứ vào hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được thanh toán trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành (kể cả khối lượng phát sinh, nếu có) được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán và đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng, chế độ chính sách của địa phương nơi xây dựng công trình ở thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo giai đoạn.

Đối với nội dung nêu trong văn bản số 17556/TGĐ-NHCT16 ngày 28/11/2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, thời điểm thực hiện bù giá nhân công trong hợp đồng xây dựng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và chế độ chính sách, hướng dẫn của UBND TP. Hà Nội ở thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo giai đoạn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_20-BXD-KTXD_05012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE