Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định và sử dụng chi phí quản lý dự án
1/9/17 9:02 AM

Ngày 04/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về xác định và sử dụng chi phí quản lý dự án.

Trường hợp Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy chế hoạt động của Ban được phép thực hiện công tác tư vấn giám sát xây dựng công trình do Ban làm chủ đầu tư và dự án của các chủ đầu tư khác thì chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng được xác định như hướng dẫn tại quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và được cộng vào nguồn chi phí quản lý dự án.

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 10/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_10-BXD-KTXD_04012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE