Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định cấp công trình
1/9/17 8:32 AM

Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng – BQP về việc xác định cấp công trình.

Căn cứ vào mục đích sử dụng cấp công trình và đặc điểm riêng của dự án mà việc xác định cấp công trình được thực hiện cho một công trình độc lập (ví dụ nhà A1 của Bệnh viện X) hoặc cho tổ hợp công trình chính (ví dụ tổ hợp các công trình chính của Bệnh viện X) theo như quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Trường hợp xác định cấp công trình để áp dụng theo mục đích nêu tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì phải xác định cấp của tổ hợp công trình chính. Cấp công trình Bệnh viện đa khoa X xác định được là cấp I đúng như trong Văn bản số 329/DCCD-TT7.

Trường hợp xác định cấp công trình để áp dụng theo mục đích nêu tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì phải xác định cấp của công trình độc lập. Cấp công trình độc lập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD. Đối với Nhà A1 thuộc Bệnh viện X, có quy mô công suất 200 giường bệnh nên phải xác định cấp theo quy mô kết cấu và quy mô công suất; sau đó lấy cấp lớn nhất xác định được làm cấp công trình của Nhà A1. Các nhà A2 và A3 không có quy mô công suất vì vậy chỉ xác định cấp theo quy mô kết cấu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 01/BXD-GĐ.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE