Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác dự án chuẩn bị dự án “Cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long”
1/24/18 4:15 PM

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 53/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác dự án “Chuẩn bị dự án Cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Ban Chỉ đạo do Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó ban.

Các thành viên: Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ; Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Kiên Giang; Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng).

Bên cạnh đó, thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo do Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) làm Tổ trưởng; Bà Trần Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (Cục Hạ tầng kỹ thuật- Bộ Xây dựng) làm Tổ phó.

Các thành viên: Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng); Bà Trần Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng); Ông Trần Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng); Ông Huỳnh Văn Sáu. Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ; Ông Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Ông Dương Quốc Việt, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; Ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang; Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang; Ông Huỳnh Quốc Ca, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu; Ông Trần Quốc Thống, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo dự án:

1. Ban Chỉ đạo dự án có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ các quy định về chuẩn bị đầu tư dự án của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

2. Quyết định về phương hướng, giải pháp thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án; huy động và phân bổ các nguồn lực cho hoạt động chuẩn bị Dự án.

3. Chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình chuẩn bị Dự án.

4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án tại các địa phương.

Về cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án:

1. Ban Chỉ đạo dự án sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác chuẩn bị dự án thông qua các buổi họp Ban Chỉ đạo (định kỳ 3 tháng/1 lần hoặc đột xuất).

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công và các hoạt động liên quan đến Dự án theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị phụ trách.

3. Ban Chỉ đạo dự án sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích từ nguồn kinh phí quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổ công tác:

1. Tổ công tác có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo để Ban Chỉ đạo dự án xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện Dự án.

2. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Cục Hạ tầng kỹ thuật (Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật) trong quá trình thực hiện dự án và phối hợp đề xuất các giải pháp, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai Dự án.

3. Thành viên Tổ công tác ở các địa phương có trách nhiệm làm đầu mối để hỗ trợ, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án tại địa phương.

4. Thành viên Tổ công tác dự án có trách nhiệm tham dự các buổi họp của Tổ công tác, Ban chỉ đạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo dự án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 53/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE