Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Công nhận Hội cấp thoát nước Việt Nam là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
1/2/18 4:58 PM

Ngày 29/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1324/QĐ-BXD về việc công nhận Hội cấp thoát nước Việt Nam (viết tắt là VWSA) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

1. Khảo sát xây dựng công trình cấp – thoát nước gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.

2. Thiết kế xây dựng công trình cấp – thoát nước bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện; thiết kế thông gió – cấp nhiệt, thiết kế cấp – thoát nước.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình cấp – thoát nước gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ công trình.

4. Kiểm định xây dựng công trình cấp – thoát nước.

5. Định giá xây dựng công trình cấp – thoát nước.

6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp - thoát nước.

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: CTN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 617/QĐ-BXD ngày 23/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1324/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE