Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Chỉ định Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1/2/18 4:57 PM

 Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1332/QĐ-BXD chỉ định Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lào Cai), địa chỉ: Km3 đại lộ Trần Hưng Đạo - phường Nam Cường - TP. Lào Cai - tỉnh Lào Cai, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm các sảm phẩm:

1. Cát xây dựng: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; Cát nghiền cho bê tông và vữa.

2. Vật liệu xây: Gạch đặc đất sét nung; Gạch rỗng đất sét nung; Gạch bê tông; Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

Quyết định này có hiệu lực là 3 năm kể từ ngày 01/01/2018, thay thế Quyết định số 1471/QĐ-BXD ngày 11/12/2014.

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lào Cai có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1332/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE