Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Cấp giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp LLCT và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp LLCT
7/5/17 4:12 PM

Ngày 03/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 469/BXD-TCCB gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cấp giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp LLCT và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp LLCT.

Căn cứ văn bản số 133/HD - HVCTQG ngày 05/6/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hướng dẫn thủ tục để cấp giấy xác nhận trình độ tương đương Cao cấp lỷ luận chính trị và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị cho đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyền truyền.

Ngày 25/5/2017 Bộ Xây dựng dã có văn bản số 347/BXD-TCCB gửi đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng Thông báo xác định tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị và tổ chức hoàn chỉnh kiến thức theo Thông báo số 389/TB-HVCTQG ngày 8/5/2017 của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cấp giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị rà soát cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo gửi kèm lập trích ngang và gửi Hồ sơ theo hướng dẫn tại văn bản số 133/HD-HVCTQG nói trên về Vụ tổ chức cán bộ trước ngày 15/7/2017.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 469/BXD-TCCB.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_469 BXD-TCCB_03072017.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE