Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3/6/17 9:20 AM

Ngày 06/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 442/BXD-QLN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 2114/TTg-KTN ngày 23/11/2016 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng (NQ 494) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (QĐ 22), ngày 23/01/2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 144//KH-BXD về tổ chức sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng (giai đoạn 1) theo NQ 494 và QĐ 22.

Theo Kế hoạch nêu trên thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiến hành tổ chức sơ kết và gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo QĐ 22 về Bộ Xây dựng trước ngày 28/02/2017 để tổng hợp phục vụ Hội nghị sơ kết toàn quốc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa gửi báo cáo sơ kết về Bộ Xây dựng theo yêu cầu. Để kịp thời gian chuẩn bị Hội nghị sơ kết toàn quốc theo Kế hoạch đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khẩn trương tổ chức sơ kết và gửi báo cáo sơ kết về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 15/3/2017.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 442/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_442-BXD-QLN_06032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE