Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Chuẩn bị báo cáo tham luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng
12/30/16 9:10 AM

Ngày 28/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 385/BXD-VP gửi các đơn vị về việc chuẩn bị báo cáo tham luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng.

1. Thời gian: 01 buổi sáng Thứ sáu, ngày 06/01/2017, bắt đầu từ 8h00.

2. Chủ trì Hội nghị: Thủ tướng Chính phủ.

3. Thành phần tham dự Hội nghị: Lãnh đạo Chính phủ; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành; Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Trung ương của Đảng; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh và các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Bộ Xây dựng và các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp thuộc Ngành.

Để Hội nghị thành công và đạt được kết quả tốt, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị. Nội dung tham luận tập trung vào đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016, trong đó nêu rõ những kết quả đã đạt được; những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.

Đề nghị Quý cơ quan triển khai thực hiện và gửi tham luận về Bộ Xây dựng trước ngày 03/01/2016.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Ông Phạm Trung Kiên – Phó trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng Bộ Xây dựng – SĐT: 0915381988 - Email: phamtrungkien@moc.gov.vn).


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 385/BXD-VP.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE