Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. 

 

Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 78/QĐ-BXD về việc công nhận Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (viết tắt là VECAS) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

 

Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc Công nhận các công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 3 năm 2016 gồm các công trình và các gói thầu sau: 

 

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm các ông, bà có tên sau: 

 

Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 134a/BXD-TTr gửi Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố về việc tổng kết việc thực hiện NQ 755/2005/NQ-UBTVQH11 (giai đoạn 2010 – 2016). 

 

Ngày 23/01, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng (huyện Bố Trạch) và thị trấn Kiến Giang mở rộng (huyện Lệ Thủy) của tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016. 

 

Thực hiện ý kiến của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại văn bản số 196/UBVĐXH14 ngày 25/10/2016 về Kết luận Phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 2114/TTg-KTN ngày 23/11/2016 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng (NQ 494) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (QĐ 22), Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng (giai đoạn 1) theo NQ 494 và QĐ 22 như sau: 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 143/BXD-QHKT gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE