Thông báo
 
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CƠ BẢN
4/19/18 6:32 PM

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản (bản đầy đủ)


Tài liệu đính kèm bài viết
(Tong hop tham luan - Ban chinh thuc ngay 19-4-2018.doc) Tải về
(Chuong trinh Hoi nghi.doc) Tải về
(Du thao NQ ve DTXD co ban.doc) Tải về
(Phu luc Bao cao.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE