Thông báo
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
5/19/17 10:20 AM

Trung tâm Thông tin- Bộ Xây dựng thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa gói thầu số 3: "Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản" như sau:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Tên dự án: Tin học hóa công tác quản lý điều hành và đẩy mạnh triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Xây dựng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Vốn CTMT CNTT).

- Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT (trong giờ hành chính): Từ 09h00, ngày 25/5/2017 đến 08h30, ngày 05/6/2017.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổng hợp (604 - nhà 7 tầng), Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 04.38215137.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000, đồng (Một triệu đồng chẵn./.).

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 05/6/2017.

- Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng séc.

- Số tiền đảm bảo dự thầu: 95.000.000,đ (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn./.).

Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Trung tâm Thông tin


Tài liệu đính kèm bài viết
(TBMT goi thau so 3.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE