Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 

Ngày 18/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 17/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng và Thương mại Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định:

 

Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định:

 

Bạn đọc tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại file đính kèm.

 

Bạn đọc tải Mẫu đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại file đính kèm.

LIÊN KẾT WEBSITE