Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 576/BXD-KTXD gửi Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước – UBND TP. Hồ Chí Minh về việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng dịch vụ công ích sự nghiệp duy tu giao thông.

 

Ngày 21/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 193/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng, bao gồm các thành viên có tên sau:

 

Ngày 21/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 203/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo BIM) gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 573/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH Phát triển công nghệ tàu thủy về việc áp dụng văn bản pháp luật trong xác định cấp công trình cho công trình đóng mới tàu biển.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 28/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc xác định chi phí lập đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

 

Ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Ngày 16/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần Diplomat áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 16/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD-KHCN hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về việc bố trí cầu thang loại N3 thay thế cho cầu thang loại N1 cho công trình cao tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop-house Đồng Hới, Quảng Bình. 

 

Ngày 16/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-KHCN hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về việc bố trí cầu thang loại N3 thay thế cho cầu thang loại N1 cho công trình cao tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp thương mại - dịch vụ tổng hợp Hà Nam. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE