Tin chỉ đạo, điều hành
 

Thực hiện Công văn số 2378/BYT-KCB ngày 08/5/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017 (từ 25- 31/5/2017), Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá với những nội dung cụ thể như sau:

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1091/ BXD-KTXD, hướng dẫn Bệnh viện Nhi Trung ương điều chỉnh giá trong hợp đồng xây lắp như sau:

 

Ngày 16/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1087/BXD-KTXD gửi Bộ Tài chính về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 699/2017/ĐC ngày 05/05/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả xin ý kiến hướng dẫn về chi phí văn phòng làm việc của tư vấn tại Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa. 

 

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội đã có công văn số 019/2017/TTr-NHN-PTDA ngày 30/3/2017 gửi Bộ Xây dựng về xin chấp thuận giải pháp bố trí hệ thống cấp GAS-LPG.  

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 401/CV-TDPC ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần hóa chất nhựa về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Ngày 27/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 199/BXD-KHCN trả lời như sau: 

 

Ngày 27/3/2017, Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A Phenikaa đã có công văn số 29A/2017/CV/PHX-BQL xin ý kiến Bộ Xây dựng về hướng giải pháp thay thế thang bộ thoát nạn loại N1. Bộ Xây dựng đã có công văn 198/BXD-KHCN ngày 27/4/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 27/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 197/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Năm sao Hà Nội về giải pháp bổ sung cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1. 

 

Ngày 27/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 196/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 27/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Gia Hưng áp dụng QCVN 06:2010/BXD 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE