Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây đựng.

 

Ngày 06/02/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã ký ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 289/BXD-KTXD gửi Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần TCT Công trình đường sắt - Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long về việc thanh toán chi phí sản xuất dầm thép, gói thầu số 14, tiểu dự án: Phả Lại - Hạ Long. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 249/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sửa đổi lại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung đối tượng những người tham gia kháng chiến năm 1974 - 1975 chưa đủ thời gian hưởng huy chương vào những đối tượng được hỗ trợ sửa nhà ở để giảm bớt khó khăn, yên tâm trong cuộc sống". 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 250/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ". 

 

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 288/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Tanseisha Co.,Ltd hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng của Công ty Tanseisha Co.,Ltd. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 248/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Cử tri phản ánh tại Điều 13 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định: Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập lần thứ 2 khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự...như vậy là không khả thi, vì trên thực tế rất khó tổ chức Hội nghị có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng sửa đổi quy định trên”.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 293/BXD-QLN trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 28 và ngày 29/12/2016, với nội dung: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, xử lý, hoán đổi thành tiền phần diện tích 20% đối với cả những dự án có diện tích trên 10ha; cho phép xem xét bán đấu giá quỹ đất 20% nhận bàn giao từ các dự án nhà ở thương mại có vị trí không phù hợp xây dựng nhà ở xã hội, tiền thu được bổ sung vào Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí khác thuận lợi hơn.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. 

 

Ngày 17/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 281/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại COMA25 về việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự trong hồ sơ dự thầu. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE