Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 21/7/2017, Bộ Xây dựng có công văn 1657/BXD-KTXD trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh về việc hướng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 20/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-HĐXD trả lời Công ty Cổ phần Thu Minh về việc hướng dẫn thủ tục xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 388/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hán Long về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

 

Ngày 06/7/2017, Công ty TNHH Một thành viên LT Hà Nội có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 387/BXD-KHCN ngày 18/7/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 386/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần thương mại công nghệ An Phát về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy và thang loại 3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 385/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Ngôi nhà Đức TP. Hồ Chí Minh về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 384/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần bất động sản Hano-Vid về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 383/BXD-KHCN hướng dẫn Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 382/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Đông Triều Xanh về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 16/CV/2017 ngày 26/5/2017 của Công ty Cổ phần Hải Triều Thiên Thành Phúc về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/7/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 381/BXD-KHCN trả lời như sau: 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE