Tin địa phương
 
Quảng Ngãi: Bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới
2/6/18 2:53 PM

Đường Bàu Giang - Cầu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

Cụ thể: Xây dựng mương tiêu thoát nước tại hạ lưu cống hộp 2 (300x300) tại Km0+248 với chiều dài khoảng 350m, kết cấu mương hộp B1000 đậy đan BTCT. Gia cố thượng lưu và lắp đặt lan can thép mạ kẽm tại đầu cống và hạ lưu vị trí cống hộp 3x(600x300) tại Km 1+539. Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường bê tông song song với đường quy hoạch số 7 và đường quy hoạch số 8. Tổng kinh phí phát sinh tăng do bổ sung các hạng mục nêu trên hơn 3,3 tỷ đồng.

Yêu cầu QISC hoàn thiện hồ sơ bổ sung các hạng mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nêu trên, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Khẩn trương bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi các khu vực thuộc dự án đã hoàn thành; đồng thời, thực hiện quyết toán các gói thầu đã thực hiện hoàn thành và các gói thầu thực hiện dỡ dang nhưng đã chấm dứt hợp đồng để làm cơ sở kiểm soát và cân đối tổng mức đầu tư của dự án.

Rà soát lại tất cả các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung liên quan đến dự án để đề nghị điều chỉnh một lần (kể cả bổ sung hệ thống thoát nước đường bê tông xi măng); đồng thời, lập tổng dự toán đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng kinh phí dự phòng, thanh toán, nguồn kinh phí thanh toán của dự án đến thời điểm hiện nay, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) chậm nhất là ngày 26/02/2018. Trong thời gian thực hiện rà soát tất cả các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, yêu cầu QISC có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, có phương án xử lý tạm thời nhằm tránh ngập nước trên các tuyến đường bê tông xi măng hiện trạng.

Giao Sở Xây dựng đôn đốc QISC thực hiện nhiệm vụ được giao trên và tham mưu UBND tỉnh xem xét nội dung báo cáo của QISC.

Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và chăm sóc cây xanh đối với các khu vực của dự án mà QISC đã bàn giao. Theo dõi, kiểm tra để kịp thời nhận bàn giao khi các hạng mục công trình của dự án được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung hoàn thành để đưa vào quản lý và khai thác có hiệu quả. Phối hợp với QISC có phương án xử lý tạm thời đối với hệ thống thoát nước mưa trên đường bê tông xi măng hiện trạng (hiện tại QISC chưa thực hiện quyết toán nhưng đã bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi).


Theo Quangngai.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE