Tin địa phương
 
Thanh Hóa: 190 địa điểm đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng
1/11/18 2:18 PM

Thực hiện công tác quản lý vật liệu xây dựng, năm 2017, sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng tăng cao, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về 190 địa điểm đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời, thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công 121 hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng 36 hồ sơ, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý của ngành 25 văn bản. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 26 – 11 – 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước hoạt động sản xuất và chất lượng gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra hoạt động sản xuất gạch tuynel đối với 35 nhà máy trên địa bàn tỉnh. Truy thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với 4 đơn vị, khối lượng 111.674 m3; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 14 đơn vị, khối lượng 303.734 m3.


Theo báo Thanh Hóa


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE