Tin địa phương
 
Rà soát, điều chỉnh danh mục nhà biệt thự xây trước năm 1954
2/16/17 2:41 PM

Sở Xây dựng vừa có kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh danh mục nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các biệt thự thuộc diện rà soát nằm trong Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố.

Nội dung rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự bao gồm: Rà soát lại các biệt thự trong Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố để xác định đúng nhóm biệt thự (nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3) theo tiêu chí đã xác định; Tổng hợp các biệt thự xây dựng sau năm 1954, các biệt thự đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, dự án mở đường, các biệt thự đã biến dạng, không có giá trị về kiến trúc, đã xây dựng lại, đã bị phá dỡ hiện là đất trống và các nhà không phải là biệt thự mà thuộc dạng công trình kiến trúc khác có giá trị xây dựng trước năm 1954, thuộc nhà mặt phố để đề xuất điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục nhà biệt thự.

Để thực hiện rà soát, Sở Xây dựng sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành để giúp việc cho Hội đồng thẩm định Thành phố đánh giá, phân loại, lập và đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục biệt thự. Chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND Thành phố, đại diện Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Thành phố, các Sở, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp kết quả rà soát biệt thự, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Theo tiến độ, dự kiến công tác rà soát, điều chỉnh danh mục nhà biệt thự sẽ hoàn thành trong tháng 4/2017.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE