Tin tổng hợp
 
Kinh nghiệm thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
8/1/17 10:50 AM

Ảnh minh họa

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Hà Nội đã có sự đột phá về thu hút đầu tư. Trong đó có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị.  

Tại cuộc làm việc của với đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển, Hà Nội đã chia sẻ một sộ kinh nghiệm của Hà Nội trong thu hút vốn đầu tư cho lĩnh vực này.

Năm 2016, thành phố Hà Nội đã thu hút 3,11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (tăng 2,93 lần so với với năm 2015). Cấp chủ trương đầu tư cho 150 dự án trong nước với số vốn là 141,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị là 82 dự án với tổng số vốn là 114,7 nghìn tỷ đồng. 38 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP có nhà đầu tư đăng ký thực hiện với tổng mức đầu tư dự kiến là 153,9 nghìn tỷ đồng, trong đó lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị là 36 dự án với tổng mức đầu tư là 151,8 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 201, Hà Nội đã thu hút 301 dự án FDI vốn đăng ký 1,355 tỷ USD. Thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 98 dự án trong nước với số vốn 68,97 nghìn tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị là 61 dự án với tổng số vốn là 65,6 nghìn tỷ đồng. 75 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP có nhà đầu tư đăng ký thực hiện với tổng mức đầu tư dự kiến là 123,6 nghìn tỷ đồng, trong đó lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị là 71 dự án với tổng mức đầu tư là 120,9 nghìn tỷ đồng.

Thành phố cấp chủ trương đầu tư cho 150 dự án trong nước với số vốn là 141,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị là 82 dự án với tổng số vốn là 114,7 nghìn tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, sự vào cuộc tích cực của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố và cả hệ thống chính trị chính là yếu tố quan trọng đầu tiên tạo đột phá trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng đô thị.

Hà Nội xác định, để đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%; GRDP bình quân/người: 6.700-6.800 USD và thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn 2016-2020, Hà Nội cần huy động khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng vốn đầu tư xã hội. Trong đó, vốn đầu tư ngân sách chiếm khoảng 20%; vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài khoảng 80%. Tức là, đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ là nòng cốt cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô.

Quan điểm đầu tư của Thành phố là Ngân sách nhà nước chỉ tập trung đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung; những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những dự án mang tính đặc thù nhà nước. Đối với các dự án khác, Thành phố kêu gọi đầu tư xã hội theo nhiều hình thức: PPP, xã hội hóa, FDI và vận động ODA cho các dự án lớn chậm thu hồi vốn…

Do vậy, các cấp lãnh đạo cao nhất của Thành phố quyết liệt chỉ đạo đối với các nhiệm vụ để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thành phố đã rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách mới để tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội, như: Cơ chế xã hội hóa, đặt hàng doanh nghiệp xây dựng nhà tái định cư; quy hoạch cải tạo đồng bộ các khu chung cư cũ; các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn; xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn, xử lý ô nhiễm tại môi trường tại các hồ; xã hội hóa hạ ngầm đường dây điện, viễn thông, thay đổi cách thức quản lý hạ tầng bưu chính - viễn thông; tăng diện tích đỗ xe của các công trình cao tầng để từng bước giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe trong khu vực đô thị. Các đồng chí Lãnh đạo cao nhất của Thành phố trực tiếp giới thiệu các cơ hội đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư và đồng hành cùng các nhà đầu tư để các dự án có thể triển khai thực hiện nhanh chóng, đóng góp kết quả thiết thực cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Kinh nghiệm thứ hai mà Hà Nội đã thực hiện, đó là nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ số PCI năm 2016 thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt, tăng 10 bậc so với năm 2015, xếp thứ 14/63 tỉnh thành. Tập trung rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở ban ngành, trên cơ sở đó, cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%; lĩnh vực đầu tư giảm 40-60%, trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30-50%...

Thành lập Tổ công tác liên ngành của Thành phố để giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng. Tổ công tác liên ngành hoạt động sẽ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục các dự án đầu tư đến 43%. Thành phố tạo chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp như hiện đại hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực: đất đai, lao động chất lượng cao, thị trường (kết nối liên kết vùng nguyên liệu, kết nối thị trường trong nước và nước ngoài), hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Tháo gỡ bất cập, khó khăn trong cơ chế chính sách và GPMB

Thời gian qua, Hà Nội đã kiến nghị với Trung ương hỗ trợ một số cơ chế, chính sách đặc thù trong lựa chọn đầu tư, ví dụ như để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án, Thành phố đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội phân cấp, ủy quyền cho thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm A vốn ngân sách Thành phố.

Để sớm triển khai các dự án có sử dụng đất, nhất là các dự án có quy mô diện tích và tổng vốn đầu tư lớn, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội phân cấp cho UBND Thành phố được áp dụng cơ chế đặc thù trong việc chủ động xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có quy mô diện tích và tổng vốn đầu tư lớn, đóng góp quan trọng cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị Thành phố.

Sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ Thành phố trong GPMB cũng là một trong những kinh nghiệm của Hà Nội cho thành công này. Các quan điểm, định hướng về đầu tư cũng như các dự án Thành phố giới thiệu đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Riêng tại danh mục dự án giới thiệu đầu tư tại Hội nghị năm 2016, đã có 25 dự án giao thông và bãi đỗ xe đã được các nhà đầu tư đăng ký, triển khai thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư là 262.816 tỷ đồng. Trong năm 2017, dự kiến sẽ khởi công các Dự án: Khép kín đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, Quốc lộ 6: Ba La Xuân Mai,…

Đã có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư trong lĩnh vực cấp nước sạch. Tính đến nay, Thành phố đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư cho 23 dự án với tổng mức đầu tư hơn 9,6 nghìn tỷ đồng. Đã khởi công Nhà máy nước mặt sông Đuống. Các dự án hoàn thành sẽ nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch lên 86,6%, tăng 49,4% so với thời điểm cuối năm 2016; sẽ có thêm khoảng 2 triệu người dân ở 200 xã được dùng nước sạch.

Xử lý nước thải, rác thải theo công nghệ hiện đại là một trong những lĩnh vực thu hút các nhà đầu tư. Cùng với nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai xây dựng, hiện đang có 2 dự án đang tiến hành các thủ tục đầu tư là Dự án hệ thống thu gom nước thải tại Yên Sở và Long Biên.

Về công viên, cây xanh, Hà Nội đã khởi công Công viên Kim Quy, Khu công viên và hồ điều hòa CV1 khu đô thị mới Cầu Giấy, Nhà hát Hoa Sen và nhiều công viên khác đang được triển khai các thủ tục để sớm khởi công.Bên cạnh sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, Thành phố cũng nhận được sự tích cực của nhân dân Thủ đô, đã ủng hộ Thành phố trong GPMB để các dự án này nhanh chóng được triển khai, đi vào hoạt động.

 


Theo chinhphu.vn 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE