Tin hoạt động
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hạ tầng kỹ thuật
1/4/18 2:34 PM

Ngày 4/1/2018, Cục hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, đại diện Vụ Công nghiệp Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Mai Thị Liên Hương đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017. Theo Báo cáo, nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Xây dựng và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Cục Hạ tầng kỹ thuật về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2017 trên tất cả các mặt công tác; xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật; triển khai thực hiện các Chương trình do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng giao; thực hiện các dự án vốn ODA và vốn vay ưu đãi; quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; công tác tổ chức, nhân sự, đoàn thể và các nhiệm vụ khác.

Trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế, năm 2017, Cục đã trình Bộ ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 08/2017/TT-BXD về quản lý chất thải rắn xây dựng; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng và xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Hoàn thành dự thảo Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, dự kiến trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành trong quý I/2018; Hoàn thiện, trình Bộ Xây dựng Chương trình đầu tư xử lý nước thải tại các đô thị, các lưu vực sông theo lộ trình; Phối hợp với các đơn vị trong Bộ soạn thảo hoặc tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Luật quản lý phát triển đô thị, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2016/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn, Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, Thông tư hướng dẫn định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng…

Trước tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai do bão, lũ và ngập úng tại các đô thị, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý cao độ (nền) xây dựng đô thị, dự kiến trình Thủ tướng ban hành trong tháng 4/2018.

Trong công tác quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật liên quan đến bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cấp nước và điều chỉnh cục bộ quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nhiệm vụ quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; tham gia góp ý cho 03 đồ án quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước, cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng; Quy hoạch thoát nước thành phố Bắc Giang; góp ý nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long, Quảng Trị và các đồ án quy hoạch cấp nước các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Định, Phú Yên…

Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức triển khai các chương trình do Thủ tướng Chính phủ giao - Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch; Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn (2011 - 2020). Triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ các dự án và ODA và vốn vay ưu đãi trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Trong năm 2017, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình địa phương, hướng dẫn các địa phương trong việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và diễn đàn có sự tham gia tích cực của các địa phương, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh biểu dương những kết quả công tác của Cục Hạ tầng kỹ thuật trong năm 2017, đồng thời cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các phòng, ban thuộc Cục xây dựng chi tiết kế hoạch công tác năm 2018, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, với tiến độ và người chịu trách nhiệm cụ thể.
Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, năm 2018, Cục Hạ tầng kỹ thuật cần tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan, nghiên cứu các nội dung quản lý hạ tầng kỹ thuật để đưa vào dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; làm rõ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức xây dựng các cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật; phát huy thế mạnh và quan hệ tốt với các tổ chức quốc tế để xúc tiến các dự án mới.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE