Tin hoạt động
 
Hội nghị tập huấn về Quy chế dân chủ, dân vận và cải cách thủ tục hành chính
8/15/17 12:55 PM

Ngày 15/8/2017 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn về Quy chế dân chủ, dân vận và cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Bộ Xây dựng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh ý nghĩa của công tác dân vận và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới đất nước; Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liệu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng quán triệt công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng đối với Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, theo tinh thần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thông qua Hội nghị tập huấn này, ông Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mong muốn thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Xây dựng chú trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị mình, cũng như làm tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Hội nghị tập huấn về Quy chế dân chủ, dân vận và cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng diễn ra trong 01 ngày.
 Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Bùi Minh Quang giảng Chuyên đề Quy chế dân chủ, dân vận
 

Trong buổi sáng, các đại biểu tham dự đã nghe giảng viên Bùi Minh Quang - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương làm rõ những nội dung cơ bản của quy chế dân chủ và công tác dân vận cũng như quá trình thực hiện quy chế dân chủ, dân vận ở các đơn vị. Trong chuyên đề này, Giảng viên Bùi Minh Quang nhấn mạnh đến vai trò của việc thực hiện quy chế dân chủ, đó là nền tảng để tạo ra sự đoàn kết, nhất trí và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm của người đứng đầu hết sức quan trọng trong công tác vận động, thuyết phục - nêu gương - giải quyết lợi ích. Trong bài giảng của mình, Giảng viên Bùi Minh Quang đã đưa ra những ví dụ sinh động và những bài học về tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận.

Trong buổi chiều, các đại biểu dự Hội nghị sẽ tiếp tục được nghe về chuyên đề cải cách thủ tục hành chính./.
 


 

Minh Tuấn
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE