Tin hoạt động
 
Nghiệm thu 02 TCVN do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện
3/17/17 3:01 PM

Ngày 16/3/2017, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự thảo TCVN:"Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống thông gió"và dự thảo TCVN "Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống điều hòa không khí"do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện. Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng. 

Tại Hội nghị, thay mặt nhóm tác giả, TS. Vũ Văn Đại, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo TCVN:"Thông gió tòa nhà – Đặc trưng năng lượng tòa nhà – Hướng dẫn kiểm tra hệ thống thông gió". Theo đó, Tiêu chuẩn này được chuyển dịch từ tiêu chuẩn của Liên mình châu Âu BS EN 15239-2007 - Ventilation for Buildings. Energy Performance of Buildings. Guidelines for Inspection of Ventilation Systems.

Theo TS. Vũ Văn Đại, hiện nay, việc khai thác các nguồn năng lượng truyền thống đang dần bị hạn chế trong khi nhu cầu sử dụng năng lượng để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước ngày càng tăng, cùng với đó là những yêu cầu bức thiết đặt ra trong vấn đề bảo vệ môi trường không chỉ với Việt Nam mà trên toàn thế giới nên vấn đề tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng là đặc biệt quan trọng. Đối với hệ thống thông gió, ngoài những giải pháp về quy hoạch, kiến trúc và công nghệ được sử dụng thì công tác kiểm tra, bảo trì đúng quy định đóng vai trò quan trọng không kém.

Đối tượng áp dụng của Tiêu chuẩn này là nhà ở và các công trình công cộng, với mục tiêu xác định tính hiệu quả của việc tiêu thụ năng lượng của tòa nhà và các thiết bị tiêu thụ điện có liên quan. Tiêu chuẩn này xây dựng phương pháp và đưa ra quy định hướng dẫn trong kiểm tra hệ thống thông gió cơ khí, thông gió tự nhiên, thông gió hỗn hợp với mục tiêu là giảm tiêu hao năng lượng cho hệ thống này trong quá trình vận hành.

TS. Vũ Văn Đại cho biết, việc kiểm tra hệ thống thống gió bao gồm các vấn đề: Sự tuân thủ và phù hợp của hệ thống thông gió với thiết kế ban đầu và những thiết kế thay đổi sau đó theo những yêu cầu thực tế vận hành và hiện trạng của tòa nhà; độ chuẩn xác của các thiết bị cơ điện và hệ thống cung cấp năng lượng khác theo nhu cầu phục vụ; các yếu tố liên quan tới hệ thống thông gió phù hợp với yêu cầu vệ sinh; xác định công suất quạt tiêu thụ và công suất quạt thực tế; độ kín khí của tòa nhà.

Tiêu chuẩn này không nhằm hướng dẫn kiếm tra bao quát toàn bộ hệ thống thông gió mà là đánh giá hoạt động và những tác động của hệ thống thống gió đó tới mức tiêu thụ năng lượng chung của tòa nhà. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những khuyến cáo về các giải pháp cải tạo có thể thực hiện cho những hệ thống thông gió.

Cũng tại Hội nghị, TS Pham Đức Hạnh thay mặt nhóm tác giả của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo TCVN:"Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống điều hòa không khí” về sự cần thiết, phạm vi áp dụng, nội dung của tiêu chuẩn và những phụ lục kèm theo.

Sau khi nghe TS. Vũ Văn Đại và TS Phạm Đức Hạnh trình bày các báo cáo tóm tắt 2 dự thảo TCVN:"Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống thông gió" và dự thảo TCVN "Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống điều hòa không khí”, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý để 2 nhóm tác giả hoàn thiện các dự thảo tiêu chuẩn.

TS. Trần Ngọc Quang - trường Đại học Xây dựng, chuyên gia phản biệnnhận xét, 2 nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng chuyển dịch từ bản gốc tiếng Anh sang tài liệu tiếng Việt. Trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả đã chủ động tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia để có được một sản phẩm tốt, có bố cục hợp lý.Tuy nhiên, TS. Trần Ngọc Quang góp ý với các nhóm tác giả cần dịch sát với bản gốc nhưng phải đảm bảo có sự Việt hóa, để người đọc dễ dàng tiếp cận, trách dịch một cách máy móc, từ sang từ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của 2 nhóm tác giả trong việc hoàn thành Đề tài theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Thịnh đề nghị 2nhóm tác giả rà soát lại bản dịch, đảm bảo yếu tố Việt hóa để người đọc dễ tiếp thu đồng thời biên tập kỹ lưỡng bản dịch, tránh những lỗi đánh máy, lặp từ hoặc sử dụng chưa đúng thuật ngữ.

Ông Nguyễn Công Thịnh yêu cầu 2 nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng để hoàn thiện 2 dự thảo Tiêu chuẩn trên.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu dự thảo TCVN:"Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống thông gió" và dự thảo TCVN "Thông gió tòa nhà - Đặc trưng năng lượng tòa nhà - Hướng dẫn kiểm tra hệ thống điều hòa không khí” với kết quả đều đạt loại Khá.Trần Đình Hà 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE