Tin hoạt động
 
Nghiệm thu 2 Dự thảo TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện
12/27/16 9:19 AM

Ngày 23/12/2016, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự thảo TCVN “Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu” và Dự thảo TCVN “Bê tông - xác định độ bền bằng phương pháp cơ học không phá hủy”, do nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng là ông Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng). 

Quảng cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt nhóm tác giả, TS. Nguyễn Đức Thắng trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo TCVN “Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu”. Theo đó, Việt Nam hiện nay chưa có TCVN về Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu. Trước đây, TCVN 3118:1993 tuy có hướng dẫn cách xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu, nhưng chỉ áp dụng cho các viên mẫu kích thước chuẩn, đường kính từ 71,4mm hoặc cạnh tiết diện từ 100mm trở lên. Bên cạnh đó, TCXDVN 239:2006 có một số hướng dẫn về vị trí lấy khoan mẫu, số lượng mẫu cần lấy, đường kính tối thiểu của mẫu đối với cốt liệu cỡ hạt khác nhau. Tuy nhiên, các hệ số chuyển đổi, từ các mẫu kích thước nhỏ 44mm - 70mm sang kích thước viên chuẩn chưa có. Các thí nghiệm cường độ kéo, bửa, kéo uốn từ các mẫu khoan, cắt cũng không có.

TS. Nguyễn Đức Thắng cho biết: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu, chế tạo mẫu bê tông khoan, cắt từ kết cấu, phương pháp thí nghiệm xác định cường độ nén, kéo bửa, kéo khi uốn của các loại bê tông nặng trong các cấu kiện, kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đúc sẵn và đổ tại chỗ. Tiêu chuẩn có thể được sử dụng để kiểm tra, kiểm định cường độ bê tông trong kết cấu nhà và công trình hiện hữu, công trình cần cải tạo hoặc để kiểm tra, đánh giá cường độ bê tông trong kết cấu khi sản xuất, thi công và nghiệm thu.

Sau khi nghe TS. Nguyễn Đức Thắng trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo TCVN “Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu”, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý để tác giả hoàn thiện Dự thảo.

PGS.TS Lương Đức Long - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, chuyên gia phản biện cho biết: Xây dựng TCVN “Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu” là đặc biệt cần thiết trong thực tiễn. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên tài liệu của Nga cũng rất hợp lý. Vì hiện nay Viện Khoa học công nghệ xây dựng đang biên soạn nhiều tiêu TCVN từ bộ tiêu chuẩn của Nga, nên việc biên soạn TCVN “Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu” góp phần đồng bộ hóa bộ TCVN biên dịch từ tiêu chuẩn Nga.

PGS.TS Lương Đức Long đánh giá cao chất lượng Dự thảo. Tuy nhiên, PGS.TS Vũ Đức Long cũng chỉ ra một số câu, đoạn trong Dự thảo sử dựng thuật ngữ chưa thực sự chuẩn xác, đồng thời đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa để hoàn thiện Dự thảo.

Kết luận Hội nghị, ông Hoàng Quang Nhu - Chủ tịch Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đánh giá: Nhóm tác giả đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, biên dịch Dự thảo sát với bản gốc. Dự thảo còn một số sai sót trong việc sử dụng từ ngữ, song không nhiều. Ông Hoàng Quang Nhu yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng để sớm hoàn thiện Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng”, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Dự thảo TCVN “Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan, cắt từ kết cấu” với kết quả đạt loại Khá.

Cũng trong ngày 23/12/2016, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu Dự thảo TCVN “Bê tông - xác định độ bền bằng phương pháp cơ học không phá hủy” do nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, KS. Nguyễn Xuân Bình là Chủ nhiệm đề tài, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE