Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

Số văn bản 130
Ký hiệu văn bản /QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/3/2017
Ngày có hiệu lực 28/3/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_130QD-BXD_14032017.signed.pdf