Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1444/QĐ-BXD ngày 25/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Số văn bản 1444
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/12/2015
Ngày có hiệu lực 25/12/2015
Ngày hết hiệu lực 2018-12-25 00:00:00.0
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Quyết định số 1444/QĐ-BXD ngày 25/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: BXD_1444-QD-BXD_25122015.signed.pdf